Welkom op de website van Westerkwartier

22 december 2021

Nog drie bedrijfsscores!

Nadat de eerste bedrijven bezocht zijn, zijn ook de andere bedrijven gescoord!

Al onze deelnemers halen een Boert Bewust Score; zo kun jij op hun bedrijfspagina zien welke keuzes zij maken in hun bedrijfsvoering op maatschappelijke thema’s. Zij kunnen punten scoren op zaken die zij extra doen op hun bedrijf naast wat volgens de wet verplicht is. Denk aan de uitstraling van het bedrijf (beeldkwaliteit), het zorgvuldig omgaan met klimaat en energie (milieu), de gezondheid van dieren en aan de relatie met de maatschappij. De scores worden iedere drie jaar opnieuw bekeken. Zo blijven onze deelnemers zich ontwikkelen en verantwoord ondernemen. In het deelnemersprofiel op de streekwebsites kun je als bezoeker de score van elke boer of tuinder bekijken per thema.

 

Score procedure

Ondernemers die mee willen doen aan Boert Bewust, krijgen eerst een scoorder op  bezoek. De scores worden afgenomen door twee onafhankelijke scoorders die in dienst zijn van Boert Bewust: Marleen Rebel en Christianne Hennipman. Voorafgaand aan een scoringsbezoek krijgen (potentiële) deelnemers het scoringsschema opgestuurd. Voor elke sector zijn specifieke schema’s opgesteld, deze worden vastgesteld met input van een meeleesgroep die bestaat uit deelnemers uit verschillende streken en externe experts. In sommige streken nemen de scoorders ook een geïnteresseerde tweede persoon mee bij het scoren van de deelnemers die meekijkt op de bedrijven. Deelnemers die langer dan drie jaar lid zijn, krijgen de scoorders op bezoek voor een herscore. Zo blijven deelnemers zich ontwikkelen als bewuste boeren, en kunnen zij hun verhaal delen!

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Landelijke partners

Lokale partners

Gouden partners

Zilveren partners

Bronzen partners