Welkom op de website van Westerkwartier

Mts de Boer-Niewöhner

In Midwolde ligt het melkveebedrijf van de familie de Boer-Niewöhner.
Wim en José hebben dit bedrijf in 1991 overgenomen van de ouders van José. Ze hebben 3 zoons, Jacob de jongste zoon wil het bedrijf graag in de toekomst overnemen.

Er zijn ca. 95 koeien en ong. 50 stuks jongvee. De koeien worden 2 x daags gemolken en lopen vanaf april tot oktober/november overdag buiten. Het jongvee wat geen melk meer krijgt gaat ook zomers naar buiten, zo leren ze al jong te grazen. De jongste kalfjes worden geboren in een ruim strohok of zomers buiten in onze kraamkamer. Na de geboorte gaan ze eerst 14 dagen in een aparte iglo om alle aandacht te krijgen die nodig is. Daarna gaan ze in groepshuisvesting in een strohok bij de kalverdrinkautomaat. Zo kunnen ze zelf bepalen wanneer ze melk drinken. Hier wordt natuurlijk ook alle zorg geboden.

Ook hebben we 25 schapen, in het voorjaar is het altijd druk maar erg leuk om alle lammetjes te zien huppelen rondom hun moeders.
We hebben 55 ha. grasland waarvan 13 ha. onder particulier Natuurbeheer ligt. Tevens huren we nog 12 ha. Het natuurland gebruiken we voor de droogstaande koeien, pinken en schapen. Ook komt hier heerlijk hooi vanaf voor de jongste kalveren. De koeien krijgen als ze niet in de wei lopen ingekuild gras en perspulp (dit is een restproduct van suikerbieten). Brok krijgen ze uit de krachtvoerautomaat. In de stal hangen 2 borstels waar de koeien graag gebruik van maken. Ook de jongste kalveren hebben borstels tot hun beschikking. In de loopstallen hebben we grotendeels rubber op de roosters liggen en het vee kan op koematrassen liggen.

Verder zijn wij bezig met een stukje bewustwording van de biodiversiteit op het erf en in het land door onder andere de app BijerBij te gebruiken en dit te delen met collega’s maar ook burgers. Je hebt vaak meer op je erf dan je denkt.

 

Wil je meer over ons, of over ons bedrijf te weten komen, kijk dan gerust op onze facebookpagina

Mts de Boer-Niewöhner

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    José De Boer is ambassadeur van Place to Bee. Dit houdt in dat ze zich inzet voor de bij, en haar erf zo aantrekkelijk mogelijk maakt voor deze bestuivers. Ook probeert ze andere mensen, waaronder collega-boeren, hiervoor te enthousiasmeren. Op het erf bij De Boer hebben ze maar liefst 50 verschillende dingen die bijen trekken, denk aan fruitbomen, lindes, framboos- en braamstruiken, en een ingezaaide bloemenstrook.

  • De boxen worden ingestrooid met een speciaal soort strooisel, wat de stikstofbinding verbeterd in de mestput. Daarnaast zorgt het strooisel ook nog eens voor een bodemverbetering op het land. Win-win dus. Familie De Boer heeft ruimvoldoende land, dus kunnen zij hun eigen voer verbouwen, en ze kunnen de mest van hun vee kwijt op hun eigen land.

  • Twee-derde van alle energie die verbruikt wordt op het melkveebedrijf, wordt zelf opgewekt door middel van zonnepanelen. Voor het resterende deel wordt gebruik gemaakt van groene stroom. In de stal hangen speciale lampen, die energiezuiniger zijn dan traditionele verlichting.

  • Familie De Boer zorgt goed voor hun vee. Ze liggen op comfortabele matrassen, en kunnen zichzelf borstelen door onder de roterende koeborstels te gaan staan in de stal. Op warme zomerdagen zorgt de ventilator voor een lekker koel briesje. De gekartelde schoftboom zorgt ervoor dat koeien makkelijk kunnen gaan staan en liggen in hun box, zonder belemmert te worden.

  • 3 sterren voor het thema diergezondheid! Bij familie De Boer ligt de dierdagdosering ontzettend laag. Er hoeven dus weinig medicijnen gebruikt te worden. Ook worden geen dieren aangekocht, wat de kans op ziekte inspeel verkleind.

  • 3 sterren voor het thema natuur! Op melkveebedrijf De Boer is veel oog voor natuur. Het erf hangt vol met vogelhuisjes en nestkasten. Ook zijn er insectenhotels aanwezig en een grote bijenkas. Familie de Boer weet veel van deze beestjes en creëert door hun inspanningen een fijne plek voor alles wat groeit en bloeit.

  • Alle koeien hebben weidegang bij familie De Boer. Daarnaast gaat het jongvee ook naar buiten, om alvast te leren grazen. Op het erf is veel groen te vinden. In deze struiken en bomen kunnen erfvogels schuilen en nestelen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Landelijke partners

Lokale partners

Gouden partners

Zilveren partners

Bronzen partners