Welkom op de website van Westerkwartier

Melkveehouderij Terra Nova

Wij zijn Tjipke en Monique Nieuwland en zijn de tweede generatie op dit bedrijf wat door Tjipke’s ouders is opgezet met 6 koeien en door de jaren heen is gegroeid naar wat er nu staat. Thomas v.d. Zwaag zit sinds enkele jaren ook in de maatschap en heeft tevens nog een baan buitenshuis als inseminator/scanner. Ook de andere kinderen en de vriendin van Thomas zijn altijd wel te vinden voor een helpende hand, tijdens drukke periodes, en werken allemaal in landbouw gerelateerde banen.

Wij wonen en werken op ons bedrijf met 165 melkkoeien, deze koeien worden in het voorjaar en de zomer geweid op onze percelen dicht bij huis. Vanaf het najaar staan de koeien in de stal en worden ze gevoerd met het gras en de mais die we in het voorjaar/zomer/herfst hebben geoogst. Ook het jongvee dat we zelf opfokken eet hier graag van mee.

 

Onze koeien worden twee maal daags gemolken , dit gebeurt in een carrousel , dit is een ronddraaiende melkstal. De koeien staan dan mooi om zich heen te kijken en aan het einde van het rondje mogen ze weer de stal in om lekker te eten, drinken en luieren. En hebben ze ons hun mooiste product geleverd : lekkere en gezonde melk. Onze stal is deels voorzien van een geïsoleerd dak dat de warmte en de kou buiten houdt , ook hangen er ventilatoren om op hete zomerdagen nog beter het klimaat te beheersen, want een koe houdt van rust regelmaat en reinheid en een constante temperatuur.

Deze melk wordt om de drie dagen opgehaald door de vrachtwagen en gaat dan naar de melkfabriek waar er heerlijke producten van worden gemaakt.
Onze koeien krijgen gemiddeld 1 keer per jaar een kalfje , waarvan de beste vaarskalfjes( meisjes) mogen blijven.

We hebben ook nog zo’n 20 schapen en wat hobby in paarden. In de winter onderhouden we de coulissen die om onze landerijen heen liggen en plegen we onderhoud aan ons machine park, we doen het meeste landwerk zelf. Ook hebben we vaak een stagiair om onze kunde door te geven aan een volgende generatie, We staan altijd open voor leuke bezigheden zoals Campina-openboerderij dagen. Of fietstochten met een kijkje in de stal.

Als boer probeer je altijd het beste te zoeken voor je vee en land, hier ben je dan ook de hele dag mee bezig. En om dat uit te dragen willen we graag meedoen met Boert Bewust, want zoals de naam al zegt ben je altijd bewust iets aan het doen.
Wij voelen ons betrokken met ons bedrijf bij de maatschappij en de omgeving waar wij actief in zijn. Dit willen we graag uitstralen en delen met burgers en buitenlui , om zo het draagvlak voor de agrarische landbouw onder de mensen te vergroten en vast te houden.

In boert bewust voelen wij ons als gangbaar bedrijf ook gewenst en vinden we de kracht van samenwerking tussen de gehele agrarische sector.
Wij staan altijd open voor een gesprekje en bedanken u voor het lezen.

Melkveehouderij Terra Nova

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Tijdens open boerderijdagen van Campina heet melkveebedrijf Terra Nova iedereen welkom die een kijkje wil nemen op een boerderij. Aangezien ze een erkend leerbedrijf zijn, kunnen jonge boeren stage lopen bij Terra Nova. Ook is er een meneer met een lichamelijke beperking in dienst. Met behulp van wat aanpassingen, kan hij toch met één arm de koeien melken!

  • Melkveebedrijf Terra Nova heeft veel eigen grond, waardoor ze meer dan voldoende voer kunnen verbouwen voor hun koeien. Ook kan alle mest van hun koeien op hun eigen land gebracht worden.

  • 2 sterren voor het thema Energie. Bij Terra Nova wordt uitsluitend gebruik gemaakt van groene stroom. Het energieverbruik wordt zo laag mogelijk gehouden door middel van een platenkoeler en een frequentieregelaar. De platenkoeler zorgt ervoor dat de warme melk die rechtstreeks uit de koe komt, wordt voorgekoeld voordat het in de melktank terecht komt. Het voorkoelen gebeurd met water dat de warmte overneemt van de melk. Het lauwe water kan vervolgens als drinkwater gebruikt worden voor de koeien of kalveren.

  • Op melkveebedrijf Terra Nova is dierwelzijn een belangrijk onderdeel. Alle koeien worden 2x per jaar preventief bekapt, zodat ze gezonde klauwen houden. Daarnaast is het dak in de stal gedeeltelijk geïsoleerd voor een optimaal klimaat in de stal. Mocht het echt warm worden, dan zorgen de grote ventilatoren voor de nodige verkoeling.

  • 3 sterren voor het thema diergezondheid! Terra Nova is een gesloten bedrijf. Dit betekend dat er geen dieren worden aangevoerd, wat de kans op ziekte insleep kleiner maakt. De geautomatiseerde mestschuif zorgt ervoor dat de vloeren in de stal netjes schoon en droog blijven. De gezondheid van hun vee wordt nauwlettend in de gaten gehouden op de computer vanuit hun kantoor die zich in de stal bevind, met uitzicht op de koeien.

  • Er is voldoende groen te vinden rondom melkveebedrijf Terra Nova, zoals de kikkerpoel dichtbij het woonhuis gelegen. Aan de rand van hun maisperceel, staat een rij met zonnebloemen. Ook wordt er 2 hectare bos beheerd, en werken zij samen met natuur-beheerende partijen.

  • Ook 3 sterren voor beeldkwaliteit! Terra Nova is aangesloten bij het natuur- en landschapscollectief Noordelijke Friese Wouden. Daarnaast gaan alle koeien minimaal 120 dagen in het jaar naar buiten de wei in. Ook het jongvee komt buiten, zodat ze alvast kunnen leren grazen.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Landelijke partners

Lokale partners

Gouden partners

Zilveren partners

Bronzen partners