Welkom op de website van Westerkwartier

Maatschap Dijkstra

Hallo, wij zijn Homme en Ilke Dijkstra. Samen met onze twee kinderen wonen we in Tolbert op een melkveehouderij. Op ons bedrijf worden 200 melkkoeien gemolken door drie melkrobots, hierdoor kunnen onze koeien zelf bepalen wanneer ze gemolken willen worden.

Daarnaast zijn er 130 stuks jongvee op het bedrijf te vinden. We hebben 134 hectare land, waarvan 117 hectare gebruikt wordt voor het verbouwen van gras en de overige 17 hectare wordt gebruikt voor het verbouwen van mais. Wij verbouwen deze gewassen om onze koeien van voer te kunnen voorzien. Deze gewassen worden door onszelf geoogst met een hakselaar om het voer zo fijn mogelijk te maken.

Op dit moment zijn we er mee bezig om een monovergister en een meststripper op het bedrijf werkzaam te krijgen. De monovergister zal van de mest van onze koeien stroom maken, waarmee we 60 huishoudens van stroom zouden kunnen voorzien.

De meststripper zal van de mest van onze koeien en kunstmestvervanger maken. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk de ammoniak- en CO2- uitstoot te reduceren.

 

 

Maatschap Dijkstra

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  Familie Dijkstra faciliteert jongeren die extra hulp nodig hebben bij het vinden van een baan/terugkeren naar school. Dit traject heet Terrastart. Dijkstra is een erkend leerbedrijf

  Het bedrijf ligt dicht aan de weg en er komen regelmatig mensen de dam op. Als deze mensen zich melden vindt de Familie Dijkstra dit geen probleem en laten mensen graag de boerderij zien.

  Facebook en instagram worden regelmatig bijgehouden: @MTS Dijkstra

 • Er zijn meer ligplekken dan het aantal koeien in de stal. De koeien kunnen dus kiezen.

  In de zomer kan het warm worden in de stal, hiervoor zijn er ventilatoren aangeschaft en deze gaan aan bij een bepaalde temperatuur. Ook wordt er gezorgd voor verneveling tijdens de warme dagen.

 • Houtsingels worden zelf beheerd.

   

 • Alle mest wordt afgezet op eigen grond.

 • Familie Dijkstra heeft een net bedrijf met veel erfverharding. Het bedrijf bevindt zich in een ”half open” landschap. De houtwallen rondom het bedrijf/land beheert Dijkstra zelf.

 • Homme en Ilke denken erover na om een monovergister te laten plaatsen. Deze monovergister vergist alle dierlijke mest op het bedrijf en dit zorgt voor energieopwekking.

  Op het bedrijf van Dijkstra wordt dagelijks nagedacht over besparing op het energieverbruik, zo hebben ze al een warmteterugwinning installatie, een voorkoeler op de melktank, frequentieregelaars op de melkrobots en hangt er in de hele stal led verlichting.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Landelijke partners

Lokale partners

Gouden partners

Zilveren partners

Bronzen partners