Maatschap Dijkstra

Over Maatschap Dijkstra

Lid geworden in september 2022

Hallo, wij zijn Homme en Ilke Dijkstra. Samen met onze twee kinderen wonen we in Tolbert op een melkveehouderij. Op ons bedrijf worden 200 melkkoeien gemolken door drie melkrobots, hierdoor kunnen onze koeien zelf bepalen wanneer ze gemolken willen worden.

Daarnaast zijn er 130 stuks jongvee op het bedrijf te vinden. We hebben 134 hectare land, waarvan 117 hectare gebruikt wordt voor het verbouwen van gras en de overige 17 hectare wordt gebruikt voor het verbouwen van mais. Wij verbouwen deze gewassen om onze koeien van voer te kunnen voorzien. Deze gewassen worden door onszelf geoogst met een hakselaar om het voer zo fijn mogelijk te maken.

Op dit moment zijn we er mee bezig om een monovergister en een meststripper op het bedrijf werkzaam te krijgen. De monovergister zal van de mest van onze koeien stroom maken, waarmee we 60 huishoudens van stroom zouden kunnen voorzien.

De meststripper zal van de mest van onze koeien en kunstmestvervanger maken. Op deze manier proberen we zoveel mogelijk de ammoniak- en CO2- uitstoot te reduceren.

 

 

Bijzonderheden

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Maatschappij
Diergezondheid
Beeldkwaliteit
Duurzaamheid