Welkom op de website van Westerkwartier

Geitenmelkerij Trix

Wij zijn Babette en Paul Borreman en Geitenmelkerij Trix is de naam van het melkgeitenbedrijf waar we met onze vier kinderen met veel plezier wonen en werken. Ons bedrijf staat in De Wilp en ligt precies op de grens tussen Friesland en Groningen. De sloot naast ons bedrijf is de provinciegrens.

We wonen en werken hier al 19 jaar en hebben voorheen geiten gemolken in Bennekom. Hier woonden we op een huurbedrijf en toen we iets wilden kopen lonkte de ruimte en de betaalbaarheid van bedrijven in het noorden. We zijn naar De Wilp verhuisd met 200 geiten en 100 geitenlammeren. Door elk jaar een beetje te groeien melken we nu 1200 geiten en fokken we 450 lammeren op voor ons eigen bedrijf en voor collega’s.

Omdat we hier een stukje grond bij het bedrijf hadden zijn we in 2008 begonnen om de geiten uitloop naar buiten te geven. Dit vonden de geiten vreemd en er ging geen geit naar buiten. Toen we de moed na 3 weken bijna opgaven begonnen de eerste geiten voorzichtig naar buiten te komen. Zo voorzichtig zelfs dat ze voor een laagvliegende reiger of het maandelijkse luchtalarm weer naar binnen renden. Inmiddels hebben we meer grond  en beweiden we de geiten op onze huiskavel van 18 ha. De rest van het eten voor de geiten wordt aangekocht van akkerbouwers in de vorm van grasklaver, voederbieten en granen.

De melkgeiten lopen in een grote groep in onze potstal. In de potstal strooien we elke dag een laagje stro zodat de geiten droog liggen en schoon blijven. Na drie maanden instrooien halen we de stromest uit de stal. Een deel van deze mest strooien we op ons land en wat over is brengen we naar de akkerbouwers die voor ons grasklaver en voederbieten telen.

Onze geiten krijgen ongeveer één keer per twee jaar lammetjes. Dit jaar hebben er in augustus 500 geiten afgelamd. Dat is dan even een drukke periode maar wel een mooie periode. Het nieuwe leven blijft je verwonderen en maakt dat iedereen zijn best doet om goed voor de geiten en de lammeren te zorgen.

We melken de geiten twee keer per dag in onze melkstal. Er gaan 60 geiten tegelijk in de melkstal en het melken van alle geiten duurt 3 tot 3,5 uur. De melk wordt twee keer  in de week opgehaald door  Organic Goatmilk Coöperatie. Deze coöperatie van 28 biologische geitenhouders verdeelt de melk over kaasmakers en andere verwerkers in binnen- en buitenland.

We vinden het waardevol als uw kinderen en u weten wat wij doen en waar uw voedsel vandaan komt. Om de jeugd hiervan bewust te maken zijn wij aangesloten bij Boer in de Klas. Via Westerkwartier Boert Bewust delen wij graag onze passie voor de dieren en het boerenleven met iedereen!

Geitenmelkerij Trix

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

  • Maatschappij

    Geitenmelkerij Trix is deelnemer van het initiatief Boer in de Klas. Ze vinden het belangrijk om de maatschappij wat bij te brengen over de geitenhouderij, en laten dit graag zien. Ook komen er weleens schoolklassen, of collega boerinnen op bezoek. Daarnaast is geitenmelkerij Trix een erkend leerbedrijf, en krijgen zij weleens stagiaires over de vloer.

  • Geitenmelkerij Trix is een biologisch bedrijf, wat onder andere betekent dat zij geen beschermingsmiddelen en kunstmest gebruiken. De enige mest die gebruikt wordt op het land, is stromest. Goed voor het milieu, maar ook voor de bodem.

  • Bij Trix worden verschillende energiebesparende maatregelen genomen. Zo stroomt de warme geitenmelk eerst door een voorkoeler heen. Hierdoor koelt de melk al flink af, voordat het in de melktank komt. In de stallen hangen LED lampen, die een stuk energiezuiniger zijn dan traditionele TL verlichting.

  • 3 sterren voor het thema welzijn! De geiten op geitenmelkerij Trix komen niks te kort. Zo hangt er borstels in de stal, is het dak geïsoleerd en hangen er ventilatoren. De geiten worden maar liefst 8x per dag gevoerd door een automatisch voersysteem. Hierdoor krijgen jongere geiten die lager in de langorde staan, ook alle rust om te eten.

  • Ook op het gebied van diergezondheid scoort geitenmelkerij Trix 3 sterren. Dit onderdeel vindt de familie dan ook heel belangrijk. De geiten mogen naar buiten om te grazen in kruidenrijk grasland. In dit grasland staan 12 verschillende kruiden, die ieder hun eigen, positieve werking hebben op de gezondheid van geiten

  • Geitenmelkerij Trix heeft 17 hectare kruidenrijk grasland, speciaal afgestemd op de behoeftes van hun geiten. Rondom het erf zitten veel zwaluwen, en er zijn genoeg nestmogelijkheden voor zang- en erfvogels . Het gebruik van stromest bevorderd het bodemleven, waardoor er veel wormen, kevertjes en andere beestjes op en in de grond leven. Dit is vervolgens weer voedsel voor grotere dieren, zoals vogels.

  • Uitleg over de mest

  • Ook drie sterren voor beeldkwaliteit. Het is natuurlijk al een plaatje om te zien dat de melkgeiten lekker buiten in het kruidenrijke grasland lopen. Daarnaast zijn er bosplantsoenen, fruitbomen en een meidoornhaag aangeplant. Naast dat dit mooi in het landschap staat, biedt dit ook beschutting voor erfvogels.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Landelijke partners

Lokale partners

Gouden partners

Zilveren partners

Bronzen partners