Welkom op de website van Westerkwartier

D.J. Broekema

Wij zijn melkveebedrijf Broekema aan de Oostumerweg te Garnwerd. We zijn de 2de generatie van de familie die op deze plek boeren. Elk jaar hebben we het bedrijf een beetje uitgebreid om te komen waar we nu zijn.

Inmiddels hebben we 110 melkkoeien en 50 stuks jongvee van 0 tot 2 jaar. Daarnaast hebben we een paar schapen, 2 varkens, 2 honden en een aantal katten. Gewoon omdat we dat leuk vinden.

 

De melkkoeien worden elke dag 2 keer gemolken in de melkstal. ’s Ochtends om 5 uur en ‘s middags
om 5 uur. De melk wordt elke 3 dagen opgehaald en naar de fabriek gebracht waar er o.a. boter,
kaas en vla van wordt gemaakt.

De melkkoeien lopen in een loopstal met een roostervloer en strooisel in de boxen voor zoveel
mogelijk comfort voor de koeien. In het voorjaar gaan de koeien naar buiten en blijven ze overdag
buiten, mits het weer dit toe laat. Dit is over het algemeen van april tot oktober. Als het in de zomer
te warm is zijn de koeien overdag in de stal. We hebben grote ventilatoren in de stal waarmee we de
stal dan koeler houden.

We hebben 36 hectare land rond de boerderij waar de koeien kunnen weiden. Daarnaast hebben we
nog land dat verder van de boerderij af ligt. Dat gebruiken we o.a. voor het weiden van het jongvee.
In de zomer maaien we ook het gras om het op te slaan als voer voor de koeien in de winter. Dit
landwerk doen we voor een groot deel zelf. Dit is een aangename afwisseling met het werk in de stal.
Zo nu en dan wordt ook een loonwerker ingeschakeld om het gras te hakselen of ronde balen te
persen.

Verder zijn we met kruidenrijk gras aan het experimenteren op ons bedrijf, dus eigenlijk probeer je
dan gras te telen dat zelf stikstof uit de lucht haalt. We gaan de komende jaren bekijken of we dit
nog verder gaan uitbreiden.

We zorgen goed voor onze dieren en vinden het belangrijk dat er een open en eerlijk beeld wordt
gegeven van de boeren sector. Dit proberen we op ons bedrijf te bewerkstelligen door bijvoorbeeld
de wandel4daagse en de Tocht om de Noord over ons erf te laten gaan. Om nog een breder publiek
te bereiken hebben we ons aangesloten bij Boert bewust Westerkwartier.

D.J. Broekema

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema’s

 • Maatschappij

  De familie Broekema werkt graag mee aan activiteiten in de buurt zoals de verlichte boerderijenroute of de wandelvierdaagse.

  De koeien moeten de weg wel eens oversteken, zo komt de boer in contact met mensen die hier op moeten wachten. Zo zijn er al verschillende mensen langs geweest op de boerderij om te zien hoe het allemaal in zijn werk gaat.

  Melkveebedrijf Broekema is gecertificeerd leerbedrijf.

 • Er zijn meer ligplekken en eetplaatsen dan dat er koeien zijn. Hierdoor hebben de koeien altijd plaats om een lekker plekje op te zoeken.

  De koeien, jongvee en kalveren krijgen allemaal weidegang, ze zijn lekker buiten zolang dit kan.

  De stal is geïsoleerd en op de warme dagen draaien de vier ventilatoren op volle toeren.

 • Het beheer van de bomen rond de stal doet de familie Broekema zelf. De bomen bieden bescherming tegen de zon en vogels maken er hun nesten in.

  Op dit moment heeft de familie 4ha kruidenrijk grasland om te zien of dit past in de bedrijfsvoering, als dit goed bevalt wordt er nagedacht om dit uit te breiden.

  Op het erf vliegen veel zwaluwen.

 • Het bedrijf ziet er netjes uit en is volledig verhard. Het vee ziet er gezond uit. De bomenrij langs de stal geeft beschutting maar laat de stal minder opvallen. Het bedrijf past mooi in de omgeving.

 • Het bedrijf is bijna zelfvoorzienend, de zonnepanelen wekken ongeveer 30.000 kilowatt op.

  Er wordt gebruik gemaakt van een voorkoeler en frequentieregelaar op de vacuümpomp. Het grootste gedeelte van het bedrijf heeft led verlichting.

Landelijke partners

Onze streken worden ondersteunt door onze landelijke partners.

Landelijke partners

Lokale partners

Gouden partners

Zilveren partners

Bronzen partners