D.J. Broekema

Over D.J. Broekema

Lid geworden in januari 2023

Wij zijn melkveebedrijf Broekema aan de Oostumerweg te Garnwerd.
We zijn de 2de generatie van de familie die op deze plek boeren. Elk jaar hebben we het bedrijf een
beetje uitgebreid om te komen waar we nu zijn.

Inmiddels hebben we 110 melkkoeien en 50 stuks jongvee van 0 tot 2 jaar.
Daarnaast hebben we een paar schapen, 2 varkens, 2 honden en een aantal katten. Gewoon omdat
we dat leuk vinden.

De melkkoeien worden elke dag 2 keer gemolken in de melkstal. ’s Ochtends om 5 uur en ‘s middags
om 5 uur. De melk wordt elke 3 dagen opgehaald en naar de fabriek gebracht waar er o.a. boter,
kaas en vla van wordt gemaakt.

De melkkoeien lopen in een loopstal met een roostervloer en strooisel in de boxen voor zoveel
mogelijk comfort voor de koeien. In het voorjaar gaan de koeien naar buiten en blijven ze overdag
buiten, mits het weer dit toe laat. Dit is over het algemeen van april tot oktober. Als het in de zomer
te warm is zijn de koeien overdag in de stal. We hebben grote ventilatoren in de stal waarmee we de
stal dan koeler houden.

We hebben 36 hectare land rond de boerderij waar de koeien kunnen weiden. Daarnaast hebben we
nog land dat verder van de boerderij af ligt. Dat gebruiken we o.a. voor het weiden van het jongvee.
In de zomer maaien we ook het gras om het op te slaan als voer voor de koeien in de winter. Dit
landwerk doen we voor een groot deel zelf. Dit is een aangename afwisseling met het werk in de stal.
Zo nu en dan wordt ook een loonwerker ingeschakeld om het gras te hakselen of ronde balen te
persen.

Verder zijn we met kruidenrijk gras aan het experimenteren op ons bedrijf, dus eigenlijk probeer je
dan gras te telen dat zelf stikstof uit de lucht haalt. We gaan de komende jaren bekijken of we dit
nog verder gaan uitbreiden.

We zorgen goed voor onze dieren en vinden het belangrijk dat er een open en eerlijk beeld wordt
gegeven van de boeren sector. Dit proberen we op ons bedrijf te bewerkstelligen door bijvoorbeeld
de wandel4daagse en de Tocht om de Noord over ons erf te laten gaan. Om nog een breder publiek
te bereiken hebben we ons aangesloten bij Boert bewust Westerkwartier.

Bijzonderheden

Lees hieronder hoe dit bedrijf zich inzet op verschillende thema's

Maatschappij
Diergezondheid
Natuur
Beeldkwaliteit
Duurzaamheid